"20-letnie doświadczenie stało się gwarancją wysokiej jakości"

- oferowanych produktów jak i świadczonych usług.

cieszyć oko

seasonal must haves

Decydując się na budowę domu wybieramy projekt, który najbardziej odpowiada naszym preferencjom. Najczęściej jednak
są to preferencje estetyczne. Wychodząc naprzeciw wymagającym klientom
nie stworzyliśmy bazy projektów sztampowych, powtarzalnych. Jesteśmy otwarci na wszelkie nowatorskie rozwiązania, a propozycje zawarte w ofercie
są przykładami realizacji minionego roku.
współgrać z naturą

under 30

Najbardziej ekologiczny budynek to ten, który nie zostanie wybudowany. Zatem z punktu widzenia ekologii, planując budowę domu powinniśmy wziąć pod uwagę pochodzenie oraz proces produkcyjny elementów,
by jedynie zredukować jego negatywny wpływ na środowisko i klimat wewnętrzny. Zaleca się wykorzystanie materiałów wytwarzanych lokalnie, czystego surowca czy materiałów
z odzysku.
dbać o finanse

too good to pass up

Wszelkie kroki podejmowane w stronę ekologicznego budownictwa mają uzasadnienie w energooszczędności. Kładziemy nacisk na optymalizację zużycia energii grzewczej, energii elektrycznej czy wody. Proponujemy odnawialne źródła energii, instalację wymienników ciepła czy pomp wody, gromadzenie wody deszczowej. Pomagamy wdrożyć codzienną filozofię oszczędnego życia.